Algemene informatie

Op deze pagina vind je algemene informatie over de Sassenheimse Schaakclub.

Oprichtingsdatum:
28 oktober 1924.

Bestuur 2023/2024:
Paul de Haas (voorzitter), Ron Brands (secretaris),  Sam Warmerdam (penningmeester), Roel Alferink (wedstrijdleider).

Webmaster: Maaike Valkenburg.
Materiaalcommissaris: vacature

E-mailadres secretaris SSC:
Sassenheimseschaakclub@gmail.com

Speellocatie:
’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a, 2171 ER Sassenheim

Speelavond:
Dinsdagavond, aanvang 20.00 uur.

Aantal leden:
Per 1 januari 2023: 22 leden, per 1 september 2023: 26 leden.

Externe competitie, teams:
SSC-A: 2e klasse
SSC-B: recreatieteam

Contributie:
€ 100,– per jaar (inclusief lidmaatschap KNSB)
€ 50,– per jaar (exclusief lidmaatschap KNSB)

Logo:
Het huidige logo is gebaseerd op het oude logo wat twee ‘asbakmannetjes’ voorstelt die aan het schaken zijn. De asbakmannen zijn een begrip in Sassenheim:

In de 17e en 18e eeuw bouwden rijke kooplieden langs de Heerweg, de huidige Hoofdstraat, hun prachtige zomerverblijven. Op een enkele na zijn deze allemaal verdwenen. Rond 1860 kwam Sassenheim pas echt tot bloei door de opkomst van de bloembollenteelt. In die tijd bezat Sassenheim de grootste korenmolen tussen het IJ en de Maas. De romp van deze molen is opgenomen in de architectuur van de huidige woonwijk Postwijk. Door industrie en handel rijk geworden kooplieden uit de grote steden kwamen naar Sassenheim en stichtten er buitenplaatsen (van noord naar zuid): het Huis ter Leede (op de fundamenten van het oude kasteel), Huize Rusthoff, Het Oude Koningshuis, Huis te Nieuwborgh, Huis Sassigt, Huis Ter Weegen, Wilt Rijk en Clinkenbergh. Destijds had Sassenheim ook het monopolie voor het ophalen van hout- en turfas bij de burgers van Sassenheim, Lisse en Hillegom. De as werd in de asschuur aan de Vaartkade opgeslagen. Uiteindelijk werd de as per schip via De Kaag naar Leiden vervoerd, waar ze aan de zeepziederijen werd verkocht. Zo zijn de inwoners van Sassenheim aan hun bijnaam gekomen: de asbakken.
(Bron: Stichting Oud Sassenheim

Op de hoek van de Hoofdstraat en de Jan van Brabantweg staat een beeld van een asbakman. Dit is gebruikt om het huidige logo van SSC (© SSC) vorm te geven. Daarnaast zijn de kleuren van het wapen van Sassenheim gebruikt voor zowel de website als het logo.

Standbeeld van een asbakman

Huidig logo van SSC

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.